Aktiviteter for unge

NOMINASJON OG VALGLISTER TIL MENIGHETSRÅDSVALG 9.SEPTEMBER

Valg av menighetsråd i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter    Les mer...

Øvrebø menighet - våren 2019

PROGRAM FOR ØVREBØ MENIGHET 1.HALVÅR 2019.    Les mer...