Gravferd

Gravferd

Les mer om gravferd her.

GRAVFERD

Når et dødsfall har inntruffet er det ofte mange spørsmål som dukker opp, blant annet hvordan ordne med alt det praktiske rundt dødsfallet.  I Den norske kirke kan dere få hjelp av prest og diakon til å bearbeide sorgen og få råd om planlegging av seremoni og gravferd.

Gravferd er et samlebegrep som omfatter både begravelse eller bisettelse. I noen tilfeller har man kanskje ikke bestemt seg, eller man vet ikke hva andre har bestemt seg for i forhold til bisettelse eller begravelse.

Begravelse er en avskjedsseremoni der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden.

Bisettelse er en avskjedsseremoni der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut i bårebil, senkes ned i gulvet eller forlates fra det rommet seremonien har vært gjennomført. Seremonien etterfølges av en kremasjon, der urnen settes i jorden en liten stund i etterkant.

Urnenedsettelse er selve handlingen der urnen settes i jorden etter en kremasjon. Noen vil kalle dette for en begravelse av urnen, som også er korrekt. I vanlig dagligtale er det mest vanlig å snakke om en nedsettelse av urnen.

For alle som er medlem av Den norske kirke i Vennesla, Øvrebø og Hægeland koster det ikke noe for å ha gravferd hos oss.  Er man ikke medlem av Den norske kirke vil det bli sendt regning fra oss for leie av kirke med kirketjener og organist på kr 3000,-, og Bispedømmekontoret sender regning for betaling for prest, ca kr 3000,-.

I Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter er det Vennesla kommune som har ansvar for kirkegårdene og det praktiske rundt jordfestelsen.