Menighetsråd Hægeland

Menighetsråd Hægeland

Her følger resultatet av valget på nytt menighetsråd for Hægeland menighet for perioden 1.november 2015 – 31.oktober 2019.


1. Randi Kiledal   (Leder)
2. Nellie Gunn Landås 
3. Anne Gunn Lohne
4. Simon Ellingsberg   (Nestleder / repr. til Fellesrådet )
5. Ivar Sannes     (Repr. til Fellesrådet)
6. Terje Blindbæk   (1.vara)
7. Ellen Marie Lunden (2.vara)
8. May Inger Moseidjord   (3.vara)
9. Kirsten Ingrid Heggland   (4.vara)
10. Bjarne Roland   (5.vara)
11. Eirik Almedal   (6.vara)