Menighetsråd Øvrebø

Menighetsråd Øvrebø

Her følger resultatet av valget på nytt menighetsråd for Øvrebø menighet for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2015.


 
 
1. John Hageland   (leder)
2. Halvor Homme   (Repr. til Fellesrådet)
3. Gerd Vigdis Slettedal   (Nestleder / Repr. til Fellesrådet)
4. Anne Grete Ilebekk
5. Nils Olaf Bakkan 
6. Vegard Taxerås
7. Eva Ellinor Ellingsberg  (1.vara)
8. Anne-Grethe Langdal Tørstad   (2.vara)
9. Karin Ubostad, 218 stemmer (3.vara)
10. Daniel Bjerland, 2 stemmer    (4.vara)