Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kirkebefaring

Kirkebefaring

Kirkebesøk på Jæren i 4 nyere kirker.

En gruppe på 17 stykker fra "Ressursgruppen - ny kirke i Vennesla", Vennesla menighetsråd og ansatte var 22. og 23. april på Jæren for å se på nyere kirker. Vi besøkte Nye Ålgård kyrkje fra 2015 (bildet), Bogafjell kirke fra 2012, Frøyland og Orstad fra 2008 og avsluttet med besøk i Nye Nærbø kyrkje fra 2005. Alle steder ble vi tatt imot og guidet av ivrige personer som hadde vært med i byggeprosjektene og som fortsatt var veldig engasjerte i kirka. Her kan du se bilder fra turen vår. Vår eminente fotograf er trosopplærer Marielle Bjerland Lindekleiv.