Rullestolrampen på plass

Rullestolrampen på plass

Øvrebø kirke har fått flott, ny rullestolrampe.

Tanken bak er at bevegelseshemmede fra nå av skal få lettere tilgang til kirken, både for deltakelse i gudstjenester og andre kulturbegivenheter som finner sted i den tradisjonsrike kirken på Øvrebø.

Behovet har man lenge vært klar over, da det i enkelte tilfeller har vært mennesker med funksjonshemming som har måttet snu og dra hjem, da kirken ble for vanskelig tilgjengelig for dem. Slik ønsket naturligvis ikke hverken menigheten eller menighetsrådet at det skulle være, og prosjektet med å få på plass en rullestolrampe ble satt i gang.

Det ble en lengre prosess, i over et år har entreprenøren holdt på med arbeidet.

- Det har tatt mer tid enn vi tenkte oss i utgangspunktet, på grunn av arbeidet med å få til alle godkjenningene. Men nå er rampen der og det er kjempebra, sier kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen.

Dermed er det bare å ønske velkommen til store og små i kirken, enten via kirketrappen eller via rampen.