Tirsdagsmøter og "Vi over 60" 1. halvår 2019

Tirsdagsmøter og "Vi over 60"        1. halvår 2019

Vennesla Menighetshus - Program 1. halvår 2019:

Program 1. halvår 2019: 

  2. jan. 11.00  Vi over 60.

15. jan. 19.30  Møte. Tale av John Terje Ruenes. Sang av Vennesla gospelkor under ledelse

                        av Eirik Hodnemyr. Kollekt

18. jan. 19.00  Nyttårsfest. Reidar Fuglestad er kveldens festtaler. Musikalsk innslag av

                        Bjøro Hildebrandt og Trond Arntsen. Servering av festmat. Påmelding.

22. jan. 19.30  Temamøte. Tale av Thore Oustorp. Emne: "Den usynlige Guds bilde".

                        Sang av Vennesla Menighetskor. Kollekt

29. jan. 19.30  Møte. Tale Trond Gundersen. Sang Blå Kors Musikkor. Opplesing ved

                        Borgny Salvesen.  Kollekt til Blå Kors.

  5. febr. 19.30  Møte i regi av Misjonsutvalget. Tale av Ellen Raen. Kollekt.

  6. febr. 11.00  Vi over 60.

12. febr. 19.30  Temamøte. Professor Hallvard Hagelia taler over emnet:  "Hvordan lese

                          Det gamle Testamentet ". Sang av Tveit og Hånes kirkekor. Kollekt.

19. febr. 19.30  Møte. Tale av Jon Løvdal taler over emnet: "Om Skriftemål". Sang av Hymnos. Kollekt.

26. febr. 19.30  Møte. Tale av Arvid Løvåsen. Sang av Lund kor. Kollekt.

  5. mars           Menighetens årsmøte.

  6. mars 11.00 Vi over 60.

12. mars 19.30 Møte. Gunnar Ellingsen taler. Sang av Anne Nilsen Sørlie. Kollekt.

19. mars 19.30 Møte med tale av John Edv. Olsen. Sang av "Bronselaget" fra Kristiansand frikirke.

                         Kollekt. 

26. mars 19.30 Møte. Tale av Allan Neset. Sang av Vikeland Musikkor. Kollekt til Evangelisk Orientmisjon

  2. april 19.30  Møte i regi av Misjonsutvalget. Tale av Ivar Sandnes. Sang av Menighetskoret. Kollekt.

  3. april 11.00  Vi over 60.

  9. april 19.00  Vårutlodning. Andakt av Kristina Grundetjern. Kaffe og kaker.

16. april            Ikke møte pga påske.

23. april            Ikke møte pga påske.

30. april 19.30  Informasjonsmøte om "Ny kirke i Vennesla".  Presentasjon av vinneren av arkitektkonkurransen.

                         Andakt ved Anne Sofie Håverstad.  Byggekomiteen og Økonomiutvalget for ny kirke deltar. 

  7. mai 19.30   Møte i regi av Diakoniutvalget.

  8. mai 11.00   Vi over 60

14. mai  19.30  "I di hand er mine tider". En kveld med Haldis Reigstad. Sang av Anne Austgulen, Øresus og Bjarne Stølen. Kollekt.

21. mai 18.00   Tur til Hægeland Menighetshus. Andakt. Servering av grillmat. Utlodning.

                         Avreise fra Menighetshuset kl 17.30.

 5. juni 11.00     Vi over 60. Tur.