Barnegospel

Barnegospel

Velkommen i barnegospelkoret VEBAGOS! Vi starter opp etter nyttår onsdag 10.januar kl 17 på Vennesla menighetshus. De som ønsker det kan kjøpe middag fra kl 16.15, her er hele familien velkommen! Koret er for barn i skolealder, og ledere er Astrid Fiskå og Hanna Lilletveit