SEMESTERPROGRAM FOR HÆGELAND MENIGHET 1.HALVÅR 2018

SEMESTERPROGRAM FOR HÆGELAND MENIGHET 1.HALVÅR 2018

Velkommen til gudstjenester og arrangmenter i Hægeland menighet 1.halvår 2018.

Her finner du semesterprogram for Hægeland menighet 1.halvår 2018:

JANUAR:

Ons   10.januar     Onsdagskafè på menighetshuset      kl. 19:30
Tors  11.     Kirken er åpen for stillhet og bønn    kl. 18:00
Søn   14.     Gudstjeneste                                    kl. 11:00   Søndagsskole/Tweens på menighetshuset
Tors  18.     Øvelse med Barnekoret                    kl. 17:30
Søn   21.     «Møteplassen»  på men.huset         kl. 17:00
Ons   24.     Onsdagskafè på menighetshuset      kl. 19:30
Tors  25.     Kirken er åpen for stillhet og bønn   kl. 18:00
Søn   28.     Generasjonsgudstjeneste                  kl. 11:00  Konfirmantpresentasjonog Tårnagenter.
Man  29.     Strikkekafè på Kile bedehus             kl. 11:00

 

FEBRUAR:

Tors  01.     «Torsdag for alle» - middagsservering på menighetshuset fra kl. 15:30 - 18.00.
Tors  01.     Øvelse med Barnekoret                    kl. 17:30
Ons   07.     Onsdagskafè på Menighetshuset     kl. 19:30
Tors  08.     Kirken er åpen for stillhet og bønn   kl. 18:00
Søn   11.     «Sprell-Levende»-Gudstjeneste       kl. 11:00 på menighetshuset.
Tirs   13.     Årsmøte for Menighetshuset           kl. 19:30
Ons   14.     Normisjon/NMS har møte/årsmøte  kl. 19:00 på Kile Bedehus 
Tors  15.     Øvelse med Barnekoret                    kl. 17:30
Tors  15.     «Suppe, trend og tro» -Kveld for damer på men.huset         kl. 19:30
Ons   21.     Onsdagskafè på Menighetshuset     kl. 19:30
Tors  22.     Kirken er åpen for stillhet og bønn   kl. 18:00
Søn   25.     Gudstjeneste                                    kl. 19:00
                   Menighetens årsmøte etter gudstj.
Man  26.     Strikkekafè på Kile Bedehus            kl. 11:00

 

MARS:

Tors  01.     «Torsdag for alle» -   middagsservering på menighetshuset kl. 15:30 - 18:00
Tors  01.     Øvelse med Barnekoret                      kl. 17:30 
Ons   07.     Onsdagskafè på Menighetshuset        kl. 19:30
Tors  08.     Kirken er åpen for stillhet og bønn     kl. 18:00
Søn   11.     Misjonsgudstjeneste                           kl. 11:00  Søndagsskole/Tweens på menighetshuset
Tors  15.     Øvelse med Barnekoret                      kl. 17:30
Tors  15.     «Suppe, trend og tro» -Kveld for damer på men.huset            kl. 19:30
Fred  16.     Menighetshusbasaren                         kl. 17:00
Søn   18.     «Møteplassen» på Men.huset             kl. 17:00
Ons   21.     Onsdagskafè på Menighetshuset        kl. 19:30
Tors  22.     Kirken er åpen for stillhet og bønn     kl. 18:00
Tors 29.     Gudstjeneste på Menighetshuset        kl. 19:00
Fre    30.     Gudstjeneste                                       kl. 11:00

 

APRIL:

Søn   01.     Høytidsgudstjeneste                           kl. 11:00
Ons   04.     Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30
Tors  05.     «Torsdag for alle» - Middagsservering på Menighetshuset kl. 15:30 - 18:00.
Tors  05.     Øvelse med Barnekoret                      kl. 17:30
Tors 05.     Kirken er åpen for stillhet og bønn     kl. 18:00
Søn   08.     Gudstjeneste – Diakoniens dag          kl. 11:00 Søndagsskole/Tweens på menighetshuset
Søn   15.    «Møteplassen» på M.huset                 kl. 17:00
Ons   18.    Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30
Tors  19.    Øvelse med Barnekoret                       kl. 17:30
Tors  19.    Kirken er åpen for stillhet og bønn      kl. 18:00
Søn   22.     Familiegudstjeneste                             kl. 17:00 (på menighetshuset)
Tors  26.     «Suppe, trend og tro» - Kveld for damer på men.huset            kl. 19:30
Man  30.     Strikkekafè på Kile Bedehus               kl. 11:00

 

MAI:

Ons   02:     Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30
Tors  03:     «Torsdag for alle» - Middagsservering på Menighetshuset fra kl. 15:30 - 18:00.
Tors  03:     Øvelse med Barnekoret                       kl. 17:30
Tors  10:     Kirken er åpen for stillhet og bønn      kl. 18:00
Søn   13:     Søndagsskole/Tweens                        kl. 11:00
                   på menighetshuset
Søn   13:     Ungdomsgudstjeneste                         kl. 19:00
Ons   16:     Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30
Tors  17:     Gudstjeneste                                       kl. 11:30
Søn   20:     Felles høytidsgudstjeneste med Øvrebø menighet kl. 11:00.
Tors  24.     Kirken er åpen for stillhet og bønn      kl. 18:00
Søn   27.     Kveldsgudstjeneste                             kl. 19:00
Man  28.     Strikkekafè på Kile Bedehus               kl. 11:00
Ons   30.     Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30

 

JUNI:

Tors  07.     Kirken er åpen for stillhet og bønn      kl. 18:00
Søn   10.    Gudstjeneste – Søndagsskolens dag   kl. 12:00 Felles friluftsgudstjeneste.
Ons   13.     Onsdagskafè på menighetshuset         kl. 19:30
Tors 21.     Kirken er åpen for stillhet og bønn      kl. 18:00
Søn   24.    Gudstjeneste                                       kl. 11:00