KONFIRMANTPLAN ØVREBØ OG HÆGELAND 2018

KONFIRMANTPLAN ØVREBØ OG HÆGELAND 2018

DATO

STED

KLOKKESLETT

TYPE SAMLING

Onsd. 17.jan

Hægeland menighetshus

17.00 – 19.00

Bli kjent samlingJ

Sønd 21. jan

 

Sønd. 28.jan

Øvrebø kirke

 

Hægeland kirke

11.00

 

11.00

Presentasjon  av konf           ( m/foresatte/fam)

Presentasjon av konf -

( m/ foresatte/fam.)

Ons. 31. jan

Hægeland menighetshus

17.00 – 19.00

Undervisning

Ons. 14. febr

Hægeland menighetshus

17.00 – 19.00

Undervisning

Onsd. 28.febr

Hægeland menighetshus

17.00 – 19.00

Undervisning

Onsd. 7. mars

Hægeland menighetshus

19.30 – 21.30

Vi blir med på Onsdagscaffen!

Onsd. 14.mars

Hægeland menighetshus

17.00 – 19.00

Besøk fra Kirkens Nødhjelp

Tirsd. 20 mars

Hægeland menighetshus

Kirkestua

17.00 – 20.00

 

17.00 – 20.00

Fasteaksjonen, vi samler inn penger til Kirkens NødhjelpJ

 

 

Onsd. 11 april

Øvrebø menighetshus

17.00 – 19.00

Undervisning

Onsd. 25 april

Øvrebø menighetshus

17.00 – 19.00

Undervisning ute med grilling og kosJ

Sønd. 13. mai

Hægeland kirke

19.00

Ungdomsgudstjeneste

Onsd. 23.mai

Torridal kirke el Vennesla menighetshus?

18.00 – 20.30?

Felles seminar v/ Tro og medier? ( opplegget rundt denne dagen er ikke avklart – nærmere info kommer)

Ons. 6. juni

Private hjem

18.00 – 20.00

Inndeling i grupper.

 

Torsd. 7.juni

Øvrebø kirke

19.00

( konf møter kl.17.30)

Samtalegudstjeneste.

( med foresatte/fam.)

Sønd. 24.juni – tors. 28.juni

 

Lista

 

Leir for konfirmantene i Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Torridal

Tirsd. 21. august

Øvrebø kirke

Hægeland kirke

16.30

18.00

 

Øve til konf.dagen og ta gr.bilde

 

Onsd. 22.aug

Tord. 23. aug

Fred. 24. aug

Vennesla menighetshus

 

Felles opplegg for de som ikke er på leir – nærmere info kommer

Sønd . 2. sept.

 

Sønd. 9.sept

Øvrebø kirke

 

Hægeland kirke

11.00

 

11.00

Konfirmasjon

 

Konfirmasjon

 

Endringer/tillegg kan forekomme.

 

Kateket Berit Åsan: berit.aasan@kirkebakken.no