KONFIRMANTPLAN VENNESLA 2018 Torsdagsgruppa

KONFIRMANTPLAN VENNESLA 2018 Torsdagsgruppa

DATO

STED

KLOKKESLETT

TYPE SAMLING

Onsd. 10. jan

Vennesla menighetshus

18.00 – 20.00

Kick – Off!

Lek, konkurranser – Bli kjentJ

Sønd. 14. jan

Vennesla menighetshus

11.00

Presentasjon av konfirmanter. ( med foresatte/familie) Kaffe og kaker etterpå.

Torsd. 25.jan

Vennesla kirke! NB!

15.15 – 16.45

Undervisning

Torsd.8. febr

Vennesla menighetshus

15.15 – 16.45

Undervisning

Onsd. 7. mars

Vennesla menighetshus

18.00 – 20.00

Besøk fra Kirkens nødhjelp

Tirsd. 20. mars

Vennesla menighetshus

17.00 – 20.30

Innsamling til Kirkens Nødhjelp

Torsd. 5. april

Vennesla menighetshus

15.15 – 16.45

Undervisning

Torsd. 19. april

Vennesla menighetshus

15.15 – 16.45

Undervisning

Lørd. 21. april

Vennesla menighetshus

13.00 – 17.00

Forberede Ung Messe!

Sønd. 22. april

Vennesla menighetshus

18.00

(Konf. møter kl.17)

Ung Messe. For foresatte/familie og alle andreJ

Torsd.3. mai

 

Vennesla menighetshus

15.15 – 16.45

Undervisning

Fred. 4. mai

Vennesla menighetshus

20.00 –  ca.23.00

Bilrebus sammen m/Input

( ungdomsklubben)

Ons. 23. mai

Torridal kirke el Vennesla menighetshus

18.00 - 20.30?

 Felles seminar v/Tro og medier?( opplegget rundt denne dagen er ikke avklart –nærmere info kommer)

Torsd. 31. mai

Vennesla menighetshus

15.15 – 16.45

Undervisning

Ons.  13. juni

Vennesla menighetshus

18.00 – 19.00

Gruppesamlinger

Sønd. 24. juni – tors 28.juni

Lista

 

Leir for konfirmantene i Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Torridal

Tirs.21. aug

Vennesla kirke

15.00 – 16.30

Fotografering + øving til konfirmasjon.

Onsd. 22.aug

Tors. 23. aug

Fred. 24. aug

Vennesla menighetshus

 

Felles opplegg for de som ikke er på leir – nærmere info kommer

 

Endringer/tillegg kan forekomme.

Kateket Berit Åsan – berit.aasan@kirkebakken.no