Program for Øvrebø menighet 1.halvår 2018

Program for Øvrebø menighet 1.halvår 2018

PROGRAM FOR ØVREBØ MENIGHET 1.HALVÅR 2018.

Her følger oversikt over arrangementer i Øvrebø menighet 1.halvår 2018:

JANUAR

Tirs.  02.     NMS Misjonsforening                              kl. 19:30

Søn.  07.     Gudstjeneste i Øvrebø kirke                    kl. 11:00

Søn.  07.     Juletrefest på menighetshuset                kl. 16:00

Tirs.  09.     Håndarbeid m/lunsj på Kirkestua            kl. 11:00

Søn.  14.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

Søn.  21.     Gudstjeneste i Øvrebø kirke                    kl. 11:00       

                   (presentasjon av konfirmantene)

Søn.  28.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10.30.

Søn.  28.     Gudstjeneste i Hægeland kirke               kl. 11:00

                   (Tårnagent-helg)

FEBRUAR

Søn.  04.     Familiegudstjeneste i Øvrebø kirke        kl. 11:00

                   Utdeling av bok til 1.klassingene.

                   Sang av Knøttekoret.

Tirs. 06.     NMS Misjonsforening                              kl. 19:30

Søn.  11.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

Tirs.  13.     Håndarbeid m/lunsj på Kirkestua            kl. 11:00

Søn. 18.     Gudstjeneste i Øvrebø kirke                    kl. 11:00

Søn.  25.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

MARS

Søn. 04.     Misjonsgudstjeneste i Øvrebø kirke       kl. 11:00

Tirs. 06.     NMS Misjonsforening                              kl. 19:30

Ons.  07.     Diakoniutvalget har temamøte               kl. 19:00

                   På Øvrebø menighetshus

Søn.  11.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

                   Påskefrokost for hele familien.

Søn.  11.     Misjonsfest på menighetshuset              kl. 16:00

Tirs.  13.     Håndarbeid m/lunsj på Kirkestua            kl. 11:00

Søn.  18.     Fam.gudstjeneste i Øvrebø kirke            kl. 11:00

                   Sang av «Øvrebø Rocken»

                   Menighetens årsmøte etter gudstj.

Søn.  25.     Palmesøndag – Kveldsgt  i Øvrebø kirke                      kl. 19:00

Tors. 29.     Skjærtordag – fellesgudstj. i                    kl. 19:00

                   Hægeland men.hus/kirke

Fre.   30.     Langfredag – fellesgt. i                            kl. 11:00

                   Hægeland kirke

APRIL

Søn.  01.     Påskedag – felles høytidsgt.                    Kl. 11:00

                   i Hægeland kirke

Tirs. 03.     NMS Misjonsforening                              kl. 19:30

Søn.  08.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

Tirs.  10.     Håndarbeid m/lunsj på Kirkestua            kl. 11:00

Søn.  15.     Sanggudstjeneste i Øvrebø kirke            kl. 18:00

Søn.  22.     Søndagsskole på Kirkestua                      kl. 10:30

MAI

Søn.  06.     Felles familigudstjeneste på                   kl. 12:00

                   Sandrip. Speiderne deltar.

Tirs.  08.     Håndarbeid m/lunsj på Kirkestua          kl. 11.00

Tirs.  08.     NMS Misjonsforening                             kl. 19:30

Søn.  13.     Søndagsskole på Kirkestua                    kl. 10:30

Tors. 17.     Gudstjeneste i Øvrebø kirke                  kl. 10:00

Søn.  20.     Felles høytidsgudstjeneste med             kl. 11:00

                   Hægeland menighet i Hægeland kirke          

Søn. 27.      Vårsangkveld i Øvrebø prestegård         kl. 18:00.         

JUNI

Søn.  03.     Kveldsgudstjeneste i Øvrebø kirke        kl. 18:00

                   Diakoniens dag.                                

Tirs.  05.     NMS Misjonsforening                             kl. 19:30

Søn.  17.     Gudstjeneste i Øvrebø kirke                  kl. 11:00