Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Trosopplæring

Trosopplæring

Våre tiltak.

Hvert år inviteres ulike alderstrinn til å komme på ulike opplegg i kirken.
Vi sender ut informasjon til alle som tilhører kirka, men alle på alderstrinnet er velkommen til å være med.

I 2019 kommer tiltak som:
Babyer:        Babysang
2 åringer:     Sangettermiddag
3+4 åringer: Skattejakt og utdeling av bok
5+6 åringer: Superklubb
1. klasse:     Utdeling av bok
3. klasse:     Tårnagent
5 klasse:      Bibel og Pizza
6 klasse:      LysVåken
8 klasse:      Active Focus
9 klasse:      Konfirmasjon
10 klasse:    MILK (minilederkurs)
VGS:            5 i bilen                   

Tiltakene varierer av ulike årsaker i pris. Vi ønsker likevel ikke at pris skal være et hinder for deltakelse så det er mulig å søke om fritak ved å sende en epost.