Trosopplæring

Trosopplæring

Våre tiltak.

Hvert år inviteres ulike alderstrinn til å komme på ulike opplegg i kirken.
Vi sender ut informasjon til alle som tilhører kirka, men alle på alderstrinnet er velkommen til å være med.

I 2018 kommer tiltak som:
Babyer:         Babysang
1-5 åringer:  Barnas sangtime
4 åringer:     Skattejakt og utdeling av bok
5+6 åringer: Superklubb
1. klasse:     Utdeling av bok
3. klasse:     Tårnagent
4-8 klasse:   24 festival
5 klasse:      Bibel og Pizza
6 klasse:      LysVåken
8 klasse:      Active Focus
9 klasse:      Konfirmasjon
10 klasse:    MILK (minilederkurs)
VGS:            5 i bilen