Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Søndagsskolen

Søndagsskolen

Her er store og små velkommen.

 

Skarpengland søndagsskole.
Hver 2. og 4. søndag i måneden er det søndagskole på loftet i Kirkestua.
Her samles vi til en felles samling med Sprell levende opplegg som består av sanger, bønn, trosbekjennlse, lystenning, bibelhistorie og aktivitet. Aktivitetene tilpasses etter alder, så etter samlingen får de store barna (fra 2. klasse), lov til å ut i loftstua og ha et eget opplegg. 
Voksne er også velkommen til å være med barna sine på søndagsskolen og kaffen står klar ved sofakroken bakerst i rommet.

MEN:
Det er 4 voksne ledere som er med i søndagsskolen, tre av disse har også fått tildelt hedersdiplom for mange år i søndagsskolen. 
Men det er desverre slik at 2019 er siste året disse lederne er med å driver søndagsskolen på kirkestua. 
Så om noen har lyst til eller kjenner noen som kunne tenke seg å være med å drive den videre, ta gjerne kontakt med Anne Margit.
Hvis ikke blir Skarpengland søndagsskole desverre lagt ned.