Søndagsskolen

Søndagsskolen

Her er store og små velkommen.

 

Skarpengland søndagsskole.
Hver 2. og 4. søndag i måneden er det søndagskole på loftet i Kirkestua.
Her samles vi til en felles samling med Sprell levende opplegg som består av sanger, bønn, trosbekjennlse, lystenning, bibelhistorie og aktivitet. Aktivitetene tilpasses etter alder så etter samlingen får de store barna (fra 2. klasse), lov til å ut i loftstua og ha et eget opplegg. 
Voksne er også velkommen til å være med barna sine på søndagsskolen og kaffen står klar ved sofakroken bakerst i rommet.

Vi er 4 voksne hovedledere og 2 hjelpere som er med i søndagsskolen, men her er det rom for flere hvis noen vil være med på laget. Vi rullerer og er alltid to voksne som har ansvar for opplegget.
 

Søndagsskolen er også med å arrangerer:
Juletrefest i samarbeid med menighetsrådet, ca 1. søndag i januar og
Søndagsskolens dag i samarbeid med skattekista i frikirka, på høsten.