Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Trosopplæring

Trosopplæring

Våre tiltak

Hvert år inviteres ulike alderstrinn til å komme på ulike opplegg i kirken som kun går over en kort periode.
Vi sender ut informasjon til alle som tilhører kirka, men alle på alderstrinnet er velkommen til å være med.

I 2019 kommer tiltak som:
Babyer:        Babysang
3 åringer:     Søndagsskolens dag
4 åringer:     Skattejakt og utdeling av bok
5 åringer:     5 års klubb
6 åringer:     Helt førsteklasses
1. klasse:     Utdeling av bok
3. klasse:     Tårnagent
5 klasse:      Bibel og Pizza
6 klasse:      LysVåken
8 klasse:      Active Focus
9 klasse:      Konfirmasjon
10 klasse:    MILK (minilederkurs)
 

 

Tiltakene varierer av ulike årsaker i pris. Vi ønsker likevel ikke at pris skal være et hinder for deltakelse så det er mulig å søke om fritak ved å sende en epost.