Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Velkommen til Tirsdagsmøter og "Vi over 60"

Velkommen til Tirsdagsmøter og "Vi over 60"

Tirsdagsmøter og "Vi over 60" i Vennesla menighetshus 2. halvår 2019.

Tirsdagsmøter og "Vi over 60"   2. halvår 2019.doc