Ny kirke - Prekvalifisering på Doffin

Ny kirke - Prekvalifisering på Doffin

Arkitektkonkurranse Vennesla nye kirke

"Ressursgruppa - Ny kirke i Vennesla" har nå kommet så lang at arkitektkonkurransen er satt i gang. Kommunestyret godkjente 24.05.18 Detaljreguleringsplanen for området. Da var det om å gjøre for "Ressursgruppa" å få ferdig prekvalifiseringsdokumentene så fort som mulig.  Etter samarbeid med Norske arkitekters landsforbund - NAL, var dokumentene klare til utlysing sist i juni.  29. juni fikk vi ved god hjelp av kommunen lagt ut "Invitasjon til prekvalifisering - Begrenset plan- og designkonkurranse" på Doffin.  Dokumentene på Doffin kan du lese her:  https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-960144  

Frist for arkitektfirmaer å melde seg på i prekvalifiseringskonkurransen er 31.08.18.  Ut fra de som melder seg i prekvalifiseringen tas det ut 3 kandidater som går videre i konkurranse om å få bli arkitekt for Vennesla nye kirke. Dette vil bi avgjort i løpet av høsten.