Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

29 VIL TEGNE NY KIRKE

29 VIL TEGNE NY KIRKE

Disse 29 konkurrerer om å få tegne ny kirke i Vennesla

Her finner du en oversikt over de 29 arkitektfirmaene som ved søknadsfristens utløp 31.08.18 har meldt seg på i prekvalifiseringen " Begrenset plan- og designkonkurranse for å få tegne "Vennesla nye kirke":  

29 arkitektfirma har meldt seg.docx

Nå jobbes det i samarbeid med en arkitekt som er oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund, med å plukke ut de 3 firmaene som utfordres til å tegne forslag på nye Vennesla kirke.