Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Nå blir det ny kirke

Nå blir det ny kirke

Kommunestyret bevilget 60 mill., menigheten har 16.

Vennesla kommunestyre vedtok 13. des. og Plan- og økonomiutvalget vedtok i møte 27.nov. 2018  Rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022,  pluss et tilleggsforslag fra KrF, Ap og Sp som innebærer at det er bevilget 20 mill. i 2019, 30 mill. i 2020 og 10 mill. i 2021 til ny kirke i Vennesla. I tillegg har menigheten en egenandel til kirka på 16 mill. Dette er fra salg av Barnestua barnehage og Vennesla menighetshus. 

Kommunestyre og Pløk vedtok også flg. verbalforslag: " Det oppfordres til å bruke tre som byggelement i forbindelse med ny kirke. "En grønn urban bygd" kan utmerket godt assosieres med en trekirke.

Presteboligen / kirketomta har Vennesla kommune kjøpt av OVF.

Arkitektkontorene: Reiulf Ramstad Arkitekter, Link arkitektur og MDH Arkitekter og OOPEEAA har nå frist til ut februar 2019 med å tegne kirken.  Da vil juryen avgjøre hvem som vinner arkitektkonkurransen og vi holder følge med målsettingen "Vi bygger i 2020".