60+16

60+16

76 mill. til ny kirke.

Plan- og økonomiutvalget vedtok i møte tirsdag 27.11.18 Rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022,  pluss et tilleggsforslag fra KrF, Ap og Sp som innebærer at det ble bevilget 20 mill. i 2019, 30 mill. i 2020 og 10 mill. i 2021 til ny kirke i Vennesla. I tillegg har menigheten en egenandel til kirka på 16 mill. Dette er fra salg av Barnestua barnehage og Vennesla menighetshus. 

Pløk vedtok også flg. verbalforslag: " Det oppfordres til å bruke tre som byggelement i forbindelse med ny kirke. "En grønn urban bygd" kan utmerket godt assosieres med en trekirke.

Arkitektkontorene: Reiulf Ramstad Arkitekter, Link arkitektur og MDH Arkitekter og OOPEEAA har nå frist til ut februar 2019 med å tegne kirken.  Da vil juryen avgjøre hvem som vinner arkitektkonkurransen og vi holder følge med målsettingen "Vi bygger i 2020".