Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

100 års JUBILEUM

100 års JUBILEUM

kr. 50.000,- i Jubileumsgave til Ny kirke

Styret for Grovane eiendom as v/ Olav og Roald Einstabland har meddelt Kirkekontoret at de ønsker å markere 100 års jubileum for A/S Grovane Sagbruk med en Jubileumsgave til ny kirke i Vennesla. Fellesrådet og Byggekomiteen takker hjerteligst for gaven på kr. 50.000,- .

 

" Gaver til Vennesla nye kirke "  bruk konto nr.  3000.35.71927