Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Trosopplæring

Trosopplæring

Våre tiltak

Hvert år inviteres ulike alderstrinn til å komme på ulike opplegg i kirken som kun går over en kort periode.
Vi sender ut informasjon til alle som er medlemmer i menigheten.

I 2019 kommer tiltak som:
Babyer:        Babysang
4 åringer:     Fest på slottet og utdeling av bok
5 åringer:     Kirkerottekino
1. klasse:     Hemmelig klubb
2. klasse:     Dragekjempere
3. klasse:     Tårnagent
4. klasse:     Kirkedag
5. klasse:     Bibelutdeling
6. klasse:     LysVåken
8. klasse:     Input
9. klasse:     Konfirmasjon
10. klasse:   MILK (minilederkurs)
 

 

Tiltakene varierer av ulike årsaker i pris. Vi ønsker likevel ikke at pris skal være et hinder for deltakelse så det er mulig å søke om fritak ved å sende en epost.