Velkommen til øvelsene til Vennesla menighetskor!

Velkommen til øvelsene til Vennesla menighetskor!