GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA

GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA

Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla ?

Vennesla skal bygge ny kirke. Kommunen har bevilget 60 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.

Vi skulle gjerne hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere kirkeplanene.

3 arkitektkontor leverte 28. februar sine forslag. Her er et diagram som vil bli oppdatert hver uke.

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927    eller du kan bruke VIPPS 550897.  Gaver til ny kirke - ajour pr. 08.03.19 .pptx