NOMINASJON OG VALGLISTER TIL MENIGHETSRÅDSVALG 9.SEPTEMBER

NOMINASJON OG VALGLISTER TIL MENIGHETSRÅDSVALG  9.SEPTEMBER

Valg av menighetsråd i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter

Nominasjonskomiteene i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter er i gang med å fylle valglistene. Har du forslag på kandidater kontakt Kirkekontoret 381 50 080 eller post@kirkebakken.no . Fristen er 28. april 2019.

Det kan også leveres alternative valglister. Se vedlegg: /Nominasjon og valglister.pdf ,eller kontakt Kirkekontoret for veiledning vedr. rutiner for dette. Fristen er 30.april 2019

Menighetsrådsvalg og Bispedømmerådsvalg finner sted samtidig med og i samme bygg som Kommunevalget og Fylkestingsvalget 9. september.  Forhåndstemming på Kirkekontoret fra 12. august.