Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Ungdomsdiakon ansatt i Vennesla menighet

Ungdomsdiakon ansatt i Vennesla menighet

Per Arne Edland er ansatt som ungdomsdiakon i Vennesla menighet.

Vennesla menighet har fra høsten 2019 en 100% ungdomsdiakonstilling. Stillingen er Ungdomsarbeiderstillingen på 50% som menigheten har hatt i mange år, finansiert ved givertjeneste i Vennesla menighet. I tillegg har menigheten fått bevilget diakonimidler fra Agder og Telemark bispedømmeråd til 50% stilling. I Vennesla menighet er det nå ansatt en ungdomsdiakon. Vi tenker at oppgavene kan være ting som:  samtaler og oppfølging av enkeltungdom, hvis behov lede sorggruppe for unge, oppsøkende arbeid, utvikle nye tiltak for unge i menigheten, delta i konfirmantarbeidet, ledertrening og nettverksbygging.  

Per Arne Edland har jobbet mye med flere av disse tingene i Dnk i Drammen i flere år. Etter planen starter Per Arne i Vennesla 1. oktober -19.