Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Forhåndsstemme til kirkevalget

Forhåndsstemme til kirkevalget

i Vennesla, Øvrebø og Hægeland sokn

Hvis du skal forhåndsstemme til Kirkevalget se her: Forhandsstemming Kirkevalget 2019.pdf