Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Hverdagsmesse

Hverdagsmesse

I Vennesla kirke

VELKOMMEN til HVERDAGSMESSE 
Hver siste torsdag i måneden i Vennesla kirke kl.19.30 er det hverdagsmesser.
Dette er enkle gudstjenester med andakt, sang, kollekt og nattverd.

"Et pusterom i hverdagen med godt påfyll"

 

 

Dato for høsten 2019:

29 august
26 september
31 oktober
28 november