Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Drop-in dåp

Drop-in dåp

Lørdag 21 september.

Har du tenkt på at du vil bli døpt? 

Vi har ofte dåp i vanlige gudstjenester i kirka, men for noen er det kanskje ting i livet som har gjort at å bli døpt i en slik setting ikke oppleves så naturlig? 

 

Da kan du komme til Vennesla kirke lørdag 21.september mellom kl 11.00 og 15.00. Barn under 15 år må ha med seg fødselsattest, personer over 15 år kan ha med gyldig id som viser personnummer. Hvis du har to som kan være vitner/faddere så er det fint, hvis ikke stiller vi med vitner. Du kan kle deg i hva du selv ønsker. Vi har hvite kapper til voksne som kan lånes, og vi har dåpskjoler til småbarn til utlån, om det skulle være ønskelig. 


 

Dåpen er det tydeligste tegnet på å høre til en kristen tro, kultur og fellesskap. I dette fellesskapet vender vi oss bort fra de krefter som ødelegger livet, og som står Gud imot. Samtidig vender vi oss til Gud, vår skaper, frigjører og livgiver. I liturgien kaller vi dette å forsake – å si «nei!», og å tro – å si «ja!». Forsakelsen og trosbekjennelsen framsies alltid når det feires dåp.


 

Dåpen er også stedet hvor du blir medlem i kirken. For barn har kirka tilbud om trosopplæringstiltak frem til de er 18 år. For de over 15 år betyr medlemskapet blant annet at man kan stemme ved kirkevalg, slik som nå i høst. 


 

Velkommen til dåp, både på den vanligste måten,
og den spesielle måten lørdag 21.september!