Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Nytt bispedømmeråd 2020 - 2023

Nytt bispedømmeråd 2020 - 2023

Valgresultat bispedømmerådsvalget.  

Her finner du resultatet av valget på nytt bispedømmeråd 2020 - 2023 i Agder og Telemark bispedømme:Bispedømmerådet 2020-23