Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Sangtime

Sangtime

Hver gang det er "Torsdag for alle".

Hver 1. torsdag i mnd er det torsdag for alle på menighetshuset på Hægeland.
Da er det salg av lasagne og kjøttkaker fra kl. 15.30-18.00. 
Her er familier, enslinge, eldre og ungdom hjertelig velkommen til middag.

Samme dag, Kl. 17:00 er det sangtime på "lekerommet". 
Da kan barn under skolealder ta med seg en voksen og komme på sangstund. Her er det sangleker, regler, såpebobler og dans. 

Torsdag 7. november er også alle 2 åringer ekstra velkommen.
Da blir sangstunden litt annerledes enn den pleier, men den har likevel samme ramme. 

 

Kl. 17:30 går sangstunden mot avslutning da barnekoret starter sin øvelse, men det er frukt, lek og kaffe frem til kl. 18.


Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med trosopplærer Marielle Lindekleiv på tlf: 48283008 eller mail.