Vennesla kirkelige fellesråd > Dåp

Velkommen til dåp

    

 

Dåpen er en gave fra Gud til oss, en hellig handling som bærer løfte om å høre til. Det gir oss en himmel over livet. Gjennom dåpen blir vi en del av det verdensvide fellesskapet som den kristne kirke er. Her finnes en utvidet "familie" å hvile i. Her kan vi alltid vende tilbake gjennom alle livets faser. Dåpen er begynnelsen på kirkeveien som vi kan følge fra vugge til grav.

I kirken døpes både små barn, tenåringer og voksne. Uansett hvor liten eller stor du er, er dåpshandlingen kostnadsfri. Velkommen til dåp!

Før dåpen

LÅN AV DÅPSKJOLE

Det lille barnet har en dåpskjole som er ganske lang. Den symboliserer at barnet skal vokse i kunnskap om hva dåpen innebærerer. 

Det er mulig å låne dåpskjole i kirken om man ikke har en selv. Det koster ingenting å låne selve kjolen. Man betaler 200 kroner i depositum. Pengene får man igjen når dåpskjolen tilbakeleveres, ferdig vasket og strøket. Slik er dåpskjolen alltid klar til bruk.

Les mer...

Dåpssamtale eller dåpssamling

Her blir det gjennomgang av hva som skjer i og rundt dåpen.

I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

I noen tilfeller er tidspunkt for dåpssamtale oppgitt på bekreftelsen du mottar om at tid og sted for dåpen er avklart.

Faddere

Foreldre ber ofte personer de vil skal ha en spesiell rolle i barnets liv om å være faddere. Det er et ærefullt oppdrag. Å være fadder innebærer å være vitne til dåpshandlingen og siden følge opp det som skjer i dåpen. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra bibelen og med bønn. Det å være fadder innebærer også at man kjenner ansvar for sitt fadderbarn og bryr seg om barnets beste.

En fadder må være en person som er medlem av Den norske kirke eller andre kristne som anerkjenner barnedåp som en fullverdig dåp. Barnet skal ha minst to faddere som har fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen.

Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Finn en dag som passer og bestill

Før dere registrerer forespørsel om dåp må dere ha registrert barnets navn hos Skatteetaten.
 

Her er skjema for dette: "Forespørsel om navnevalg" fra Skatteetaten.

Mange ønsker dåp og det er vi glade for! Det er bra å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Menighetene har dåp de fleste søndagene i året.  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste" eller "gudstjeneste for små og store" og disse vil i større grad være rettet mot barn. Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Bestill dåp i skjemaet på lenken nedenfor eller ta direkte kontakt med oss på 38 15 00 80. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan ønske deg dåp. Dersom ingen av de oppsatte datoene passer, ta kontakt.

Hvis dere ønsker dåp i en annen kirke enn der dere bor, gjør vi oppmerksom på at det kan være begrensninger på hvor mange fra andre menigheter som kan døpes i en gudstjeneste. Uansett dåpskirke er det ønskelig at dåpssamtalen finner sted der dåpsbarnet bor til vanlig. Ta derfor kontakt med det lokale kirkekontoret for å gjøre avtale om samtale. Etter dåpssamtalen er gjennomført blir dåpsmelding sendt til kirkekontoret der barnet skal døpes.

Dere vil først motta en automatisk bekreftelse på at vi har registrert bestillingen. Så snart tid og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar - senest innen fire virkedager.

Registrer dåpsforespørsel her.

På dåpsdagen

I KIRKEN

På den store dagen er det lurt å beregne god tid, så unngår både foreldre og barn å bli stresset. Dåpsdagen skal jo være en hyggelig og spesiell dag. Kom helst en halv time på forhånd, før gudstjenesten begynner.

Gudstjenesten starter med at foreldrene bærer dåpsbarnet inn i prosesjon i starten av gudstjenesten. En prosesjon er et lite opptog bestående av blant andre dagens dåpsbarn, foreldre, eventuelle småsøsken og presten. Dette markerer for menighet og fremmøtte at det i dag er litt ekstra stas - noen skal døpes.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre i dåpsfølget setter seg der de ønsker i kirken før gudstjenesten starter.

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Når dere skal frem til døpefonten kan det være lurt å ha knyttet opp eventuelle bånd på dåpsluen på forhånd.

Når det gjelder fotografering er det best om dere velger en i familien eller andre som er med til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i det store øyeblikket.

Blir barnet urolig under gudstjenesten gjør det ingenting om dere vil gå litt rundt i kirken med den lille. Føler man for å gå ut med barnet en stund kan man også det, så sant dåpshandlingen er gjennomført. Men husk at barnegråt i forbindelse med dåp er noe vi er vant til i kirken og det er ingen grunn til å la seg stresse om det skulle skje.

Denne lenken fører til et dokument som viser mer detaljert hva som gjøres i dåpshandlingen:

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---liturgi/daapsliturgi_2017_bokmaal.pdf

 

Etter dåpsdagen

VEIEN VIDERE

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Menigheten har tatt på seg ansvar for å lære barnet om den kristne tro og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

Menighetene har flere tiltak som følger barnet på veien inn i voksenlivet, mange av dem finner du her:

http://kirkebakken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/24877/Trosopplaering-9

http://kirken.no/daap