Velkommen til barnedåp


 

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, og for familien og fadderne.
en er en fest hvor barnet blir en del av det kristne fellesskapet, og vi sammen som kirke feirer at vi får et nytt medlem. 

Velkommen til oss!

Vennesla kirkelige fellesråd

Før dåpen

Dåpssamtale eller dåpssamling

I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

I noen tilfeller er tidspunkt for dåpssamtale oppgitt på bekreftelsen du mottar om at tid og sted for dåpen er avklart.

Faddere

Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen.

Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen.

Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Finn en dag som passer og bestill

Før dere registrerer forespørsel om dåp må dere ha registrert barnets navn hos Skatteetaten.
Her er skjema for dette: "Forespørsel om navnevalg" fra Skatteetaten.

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Menighetene har dåp de fleste søndagene i året.  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste" eller "gudstjeneste for små og store" og disse vil i større grad være rettet mot barn.  Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Bestill dåp i skjemaet på lenken nedenfor eller ta direkte kontakt med oss på 38 15 00 80. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato.
På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan ønske deg dåp.

Hvis dere ønsker dåp i en annen kirke enn den dere tilhører, gjør vi oppmerksom på at det kan være begrensninger på hvor mange fra andre menigheter som kan døpes i en gudstjeneste.

Dere vil først motta en automatisk bekreftelse på at vi har registrert bestillingen. Så snart tid og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar.

Registrer dåpsforespørsel her.

På dåpsdagen

Etter dåpsdagen