Fellesrådet

Forhåndsstemme til kirkevalget

i Vennesla, Øvrebø og Hægeland sokn    Les mer...

GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA

Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla ?    Les mer...

Ungdomsdiakon ansatt i Vennesla menighet

Per Arne Edland er ansatt som ungdomsdiakon i Vennesla menighet.    Les mer...

MENIGHETSRÅDSVALGET 9. SEPT.

Valglistene til menighetsrådsvalg    Les mer...

VINNER AV ARKITEKTKONKURRANSEN ER...........

Samklang tegnet av Link Arkitektur,     Les mer...

ARKITEKTENES FORSLAG TIL NY KIRKE VENNESLA

Her kan du gå inn og studere hvert enkelt av de tre arkitektutkastene:         ...   Les mer...

100 års JUBILEUM

kr. 50.000,- i Jubileumsgave til Ny kirke    Les mer...

Nå blir det ny kirke

Kommunestyret bevilget 60 mill., menigheten har 16.    Les mer...

Arkitektkonkurranse

Tre akitekter valgt ut .....    Les mer...

29 VIL TEGNE NY KIRKE

Disse 29 konkurrerer om å få tegne ny kirke i Vennesla    Les mer...

Kirkebefaring

Kirkebesøk på Jæren i 4 nyere kirker.    Les mer...

Vennesla kirke

Vennesla kirke ligger i Vennesla sokn, og er bygget i mur og ble oppført i 1830...   Les mer...

Hægeland kirke

Hægeland kirke ligger i Hægeland sokn, og er bygget i tre og ble oppført i 1830...   Les mer...

Øvrebø kirke

Øvrebø kirke ligger i Øvrebø sokn, og er bygget i tre og ble oppført i 1800.    Les mer...