Kirkebakken

Redaksjonen: Liv Bjørg Haugland, Torild Hessaa, Line Vennesland Fraser, Gerid Vigdis Slettedal, Geir Myre
Grafisk produksjon: Geir Myre
Grafisk layout: Prikken reklame AS
Redaktør: Line Vennesland Fraser
Post til menighetsbladet kan sendes til post@kirkebakken.no eller myre.kirkebakken@gmail.com
Kontonr: 3100.64.39007
Annonseansvarlig: Olav Einstabland tlf. 920 84 330
Trykk: 07 SØR AS

Menighetsblad

Arkitektkonkurranse

Tre akitekter valgt ut .....    Les mer...

"Tirsdagsmøter" og "Vi over 60" 2. halvår 2018

Her er programmet for tirsdagsmøtene og Vi over 60 i Vennesla menighetshus 2. h...   Les mer...

Menighetsblad nr. 3 - 2018

Her kan du lese årets tredje utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 2 - 2017

Her kan du lese årets andre utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 7 - 2016

Her kan du lese og laste ned årets sjuende utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 6 - 2016

Her kan du lese årets sjette utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 5 - 2016

Her kan du lese årets femte utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 4 - 2016

Her kan du lese årets fjerde utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 3 - 2016

Her kan du lese årets tredje utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 2 - 2016

Her kan du lese og laste ned årets andre utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 1 - 2016

Her kan du lese og laste ned årets første utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 8 - 2015

Her kan du lese og laste ned årets siste utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 7 - 2015

Her kan du lese og laste ned den syvende utgaven av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 6 - 2015

Her kan du lese og laste ned den sjette utgaven av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 5 - 2015

Her kan du lese og laste ned femte utgave av "Kirkebakken".    Les mer...

Menighetsblad nr. 4 - 2015

Her kan du lese og laste ned den fjerde utgaven av "Kirkebakken".    Les mer...