Årsmeldinger og Årsmøtereferater


Årsmeldinger Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Iveland menigheter for 2020.

Årsmøtereferat Vennesla menighet 08.06.2021

 

Her finner du årsmelding og regnskap for 2020 for: 

Vennesla menighetsråd: Vennesla menighet.pdf

Referat fra Årsmøte på Teams 08.06.2021:  Referat Årsmøte Vennesla menighet 08.06.2021.pdf

Øvrebø menighetsråd: Øvrebø menighet.pdf

Hægeland menighetsråd:  Hægeland menighet.pdf

Iveland menighetsråd: Iveland menighet.pdf

Tilbake