Menighetenes årsmeldinger


Menighetene måtte utsette årsmøtene

 

Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter skulle ha avviklet sine årsmøter i mars 2020. P.g.a. koronaen måtte årsmøtene avlyses/utsettes.  Her er menighetsrådenes årsrapporter for 2019:

Vennesla menighetsråd Årsrapport 2019.pdf

Øvrebø menighetsråd Årsrapport 2019.pdf

Hægeland menighetsråd Årsrapport 2019.pdf

Tilbake