Velkommen til dåp !


Dåp i disse koronatider....

 

 

 

Kirka er for tida stengt for gudstjenester, men vi kan likevel ha mindre samlinger med opp til 50 personer.  Det gjør at vi kan ha enkle dåpsgudstjenester der et barn blir døpt, med kun familie og faddere til stede. 

Dersom dere skulle ønske dåp nå, men heller feire med familie og venner på et senere tidspunkt når livet er mer normalt igjen, er det også mulig. Da ville vi i såfall ha en samling med dåp av barnet med bare de aller nærmeste til stede nå. Og så, om dere ønsker det, avtaler vi at dere komme tilbake til kirka den søndagen dere skal ha selskap. Da kommer dere fram til døpefonten i gudstjenesten, sammen med faddere, til en liten seremoni. Vi vil da ikke døpe på nytt, men ha en velsignelse for barnet, og løfte det opp og vise det fram til de andre som er i kirka. Fordi vi hører sammen, alle døpte, og menigheten har ansvar for å ta imot dåpsbarna med omsorg og huske på dem når vi ber. 

Er det aktuelt for dere med dåp nå, og/eller dere lurer på noe rundt dette, ta gjerne kontakt med oss:

Kirkekontoret i Vennesla tlf. 381 50 080                                                  

- sokneprest i Vennesla, Mari Sønnesyn Berg tlf.982 53 338,

- sokneprest i Øvrebø og Hægeland, Inger Johanne Vaags tlf.906 39 158

- sokneprest i Iveland, Fredrik Netland tlf.984 33 825

Vi er åpne for å finne både tidspunkt og form på dette som passer for dere.

Dere er varmt velkommen til dåp i kirka.

Ta en kikk på denne fine filmen laget av Kirkerådet.  En kort fortelling om dåp i Den norske kirke:   https://youtu.be/Qs1ZheHFjzI

Tilbake