Gudstjenester med påmelding


Velkommen til gudstjeneste i Vennesla kirke!

 

Det er med glede at vi nå åpner Vennesla kirke for gudstjenester igjen. Men på grunn av regelen om 1 meters avstand har vi begrensninger på antall , og det får følgende konsekvenser:

Du er varmt velkommen til kirka en av de to følgende gudstjenestene:

Gudstjeneste med nattverd søndag 24.mai kl.19.30 v/Fredrik Netland. Kollekt til Den norske Israelsmisjon.

Gudstjeneste med nattverd søndag 7.juni kl.11.00 v/ Fredrik Netland. Kollekt til KRIK

Velg deg den gudstjenesten som passer best, og meld deg på med navn og tlf.nr. ved enten å sende en sms til 482 66 243, mail til post@kirkebakken.no, eller ring kirkekontoret tlf. 381 50 080

Vi gjør det slik for å sikre at de som ønsker å komme, fordeler seg greit på disse to gudstjenestene.

1.pinsedag blir det drive-in-gudstjeneste på parkeringsplassen ved Meny kl. 11.00 v/Mari Sønnesyn Berg, Indre Ludefladen Jazzensemble, Bernard Emmelkamp m/fl. Mer info kommer.

 

Tilbake