GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA


Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla ?

 

Vennesla skal bygge ny kirke. Kommunen har bevilget 60 mill. og menigheten har selv fra eiendomssalg 16 mill.  Vi skulle gjerne hatt litt mer å gå på i forhold til utstyr, inventar og alt vi trenger for å realisere kirkeplanene.  

LINK arkitektur vant konkurransen om å få tegne den nye kirka. Her er et diagram som oppdateres hver uke.

GAVE ved spesielle anledninger, jubileer, arrangement, markeringer eller fordi du har lyst.

Bruk bankkonto  3000.35.71927    eller du kan bruke VIPPS 550897 innsamlet pr.20.05.20.pptx

Tilbake