Ukeprogram fredag 26. april til søndag 5. mai 2024


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene.

FREDAG 26. APRIL TIL SØNDAG 5. MAI 2024

Søndag 28. april:

11:00 Generasjonsgudstjeneste ved Fredrik Netland. Speiderne deltar.

«Dragekjempere» deltar. Sang ved barnegospelkor fra Larvik. Kollekt til 1. Vennesla speidergruppe og Blå Kors speiderne.  Kirkeskyss tlf. 482 66 243

Mandag 29. april:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

Tirsdag 30. april:

11:00 Babysang.

Onsdag 1. mai:

11:00 Gudstjeneste ved Rune Stormark. Kollekt til Kristne Arbeidere.

Torsdag 2. mai:

14:00 Etter skoletid.

19:00 Sjømannskirkeforeningen.

Fredag 3. mai:

19:00 Konsert med Tidløs.

Lørdag 4. mai:

11:00 Vennesus.

Søndag 5. mai:

11:00 Søndagsskole.

17:00 og 19:00 Forklaringsgudstjenester ved konfirmantene, Berit Åsan og Karl Ove Jeppestøl. Det blir band. Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

 

ØVREBØ

Torsdag 2. mai:

Øvrebø menighetshus 19:00

«Torsdag i kirka» Vi får besøk av Helge Skuland. Sang ved Thea og Håkon Langeland.

Enkel servering etter møtet.

Fredag 3. mai:

Øvrebø menighetshus 17:00

God gammeldags basar. Sang av Knøttekoret og Bedehusmann.

Salg av lapskaus, pølser og kaker. En liten auksjon. Loddsalg og mange flotte gevinster.

Inntektene går til menighetshuset.

Søndag 5. mai:

12:00 Felles gudstjeneste med frikirken på Sandrip ved Inger Johanne Vaags og en fra frikirken. Speideren deltar. Kollekt til Norges KFUK speidere. Kirkekaffe.

 

 

HÆGELAND

Søndag 28. april:

Hægeland kirke 11:00

Gudstjeneste ved Rune Stormark og Per Emanuelsen. Sang Roy Bjønnum.

Diakoniutvalget deltar. Diakoniens dag. Kollekt til menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe.

Mandag 29. april:

Kile bedehus 11:00

Strikkekafe.

Torsdag 2. mai:

Hægeland menighetshus 15:30

Torsdag for alle. Middagsservering. Barnas sangstund 17:00. Barnekoret øver 17:30.

Tilbake