Ukeprogram 1 til 10 desember 2023


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene.

VENNESLA

Søndag 3. desember:

11:00 Generasjonsgudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg og Berit Åsan. Dåp. Lys våken. Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

19:00 Julekonsert med Jorunn Stiansen og Margareth Holberg.

Mandag 4. desember:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

19:00 NMS kvinneforening.

Onsdag 6. desember:

11:00-13:00 Festlunsj! Mat, kaker og kaffe. Adventssamling. Kollekt til dekning av utgifter.

19:00 Øvelse Menighetskoret i gamle kirka.

19:00 Øvelse Prosjektkoret.

Torsdag 7. desember:

14:00 Etter skoletid.

19:00 Sjømannskirkeforeningen.

Lørdag 9. desember:

12:00 Vennesus. Julebord.

Søndag 10. desember:

11:00 Gudstjeneste ved Rune Stormark. Dåp. Søndagsskole. Sang av Menighetskoret.

Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

 

ØVREBØ

Søndag 3. desember:

Øvrebø kirke 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Rune Stormark og Marielle B. Lindekleiv. Dåp. Knøttekoret

synger. Utdeling av bok til 4 åringene. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt. Julegrøt og juleverksted på menighetshuset etter gudstjenesten.

Tirsdag 5. desember:

Øvrebø menighetshus 19:00

NMS misjonsforening.

Torsdag 7. desember:

Øvrebø menighetshus 19:00

«Torsdag i kirka» Vi får besøk av John Løvdal. Sang Helene Hageland. Enkel servering.

 

HÆGELAND

Søndag 3. desember:

Hægeland menighetshus 17:00

«Møteplassen» Julespill «En glede for hele folket» med Hægeland barnekor.

Mandag 4. desember:

Hægeland frikirke 20:00

Felles bønnemøte.

 

Torsdag 7. desember:

Hægeland menighetshus 17:30

Øvelse med barnekoret.

Røyknes bedehus 19:30

Bibeltime.

Søndag 10. desember:

Hægeland kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Dåp. Kollekt til menighetsarbeidet.

Tilbake