Kontaktinformasjon


Vennesla kirkelige fellesråd
Menighetskontor for Vennesla, Øvrebø og Hægeland

Adresse: Vennesla kirke,  Venneslavegen 282A, 4700  Vennesla  - se kart og bilde
Telefon:
38 15 00 80
Epost:
post@kirkebakken.no

Sokneprest Vennesla

Mari Sønnesyn Berg

+4798253338

Send e-post

Menighetssekretær

Eva Ellinor Ellingsberg

90833539

Send e-post

Kantor

Bernard Jan Tjark Emmelkamp

+4747362150

Send e-post

Renholder Vennesla

Anne Lill Eriksen

+4741320634

Send e-post

Kirketjener Øvrebø

Torill Frislid Gustafson

+4745479795

Send e-post

Ungdomsdiakon

Karl Ove Jeppestøl

99239759

Send e-post

Kirketjener i Hægeland

Randi Kiledal

+4790748222

Send e-post

Trosopplærer

Marielle Bjerland Lindekleiv

+4748283008

Send e-post

Sokneprest i Iveland/prest i Vennesla

Fredrik Netland

+4798433825

Send e-post

Kirketjener Vennesla

Sebastian Lundevold Ourom

95550192

Send e-post

Barne- og Ungdomsarbeider i Hægeland

Ann-Carina Rønaasen Reve

40305154

Send e-post

Prostesekretær/menighetssekretær

Anne Flystveit Skisland

971 30 740

Send e-post

Prost i Otredal prosti

Rune Stormark

90956608

Send e-post

Kirkeverge

Svenn Jørgen Sørensen

+4797144705

Send e-post

Sokneprest Hægeland/Øvrebø

Inger Johanne Vaags

+4790639158

Send e-post

Kateket

Berit Åsan

+4798451753

Send e-post