Nyheter


 

Smittevernveileder avvikles

Smittevernveileder for Dnk avvikles f.o.m. lørdag 25.09.21 kl. 16:00

Les mer

 

Drop-in dåp

i Vennesla kirke lørdag 6.november mellom kl. 13:00 og 16:00.

Les mer

 

Superonsdag

Superonsdag med middag og aktiviteter for barn på menighetshuset, onsdager i partallsuker.

Les mer

 

Babysang i 2021

En litt enklere sangstund pga. smittevern

Les mer

 

Korøvelser Vennesla menighetskor

Les mer

 

Tirsdagsmøter og "Vi over 60"

Program 2. halvår 2021

Les mer

 

Ny ungdomsdiakon i Vennesla

Karl Ove Jeppestøl er ansatt som ny ungdomsdiakon i Vennesla menighet.

Les mer

 

Her kan du følge byggingen av ny kirke

Nytt bilde hver dag kl. 12:00

Les mer