Nyheter


 

Menighetsrådsvalg 11. sept.-23

Kandidatlister til menighetsrådsvalg i Vennesla, Øvrebø og Hægeland. 

Les mer

 

Ny kirketjener i Vennesla

Sebastian Ourom  (30 år) har takket ja til stillingen som kirketjener i Vennesla

Les mer

 

Vennesla menighet støtter aksjonen "Sammen som kirke i hele verden"

Fra 18. mai til 23. juni har Vennesla menighet ekstra fokus på misjonsprosjektet i Estland.

Les mer

 

Vårsprell på Hægeland menighetshus 11. juni kl. 14:00

Les mer

 

Søndagsskole i Vennesla kirke

Søndagsskole kl.11.00  med bibelfortelling, lek og sang, forming, litt å spise og lek i herjerommet.

Les mer

 

Drop-in ungdomsklubb

Drop-in blir Vennelsa menighets nye ungdomssatsing!

Les mer

 

ETTER SKOLETID

Her blir det god mat, lek og moro, et godt felleskap og mulighet for leksehjelp.

Les mer

 

Kristussentrert yoga i Vennesla kirke

Her er en oversikt over vårens program for Kristussentrert yoga.

Les mer