Nyheter


 

Sammen som kirke i hele verden

En solidaritetsaksjon i forbindelse med Covid 19.

Les mer

 

Vennesla menighetshus søndag 20.juni

Ung messe på Menighetshuset kl.18:00 og kl.19:30. På grunn av koronarestriksjoner er gudstjenestene kun for konfirmanter og deres nærmeste ...

Les mer

 

Øvrebø kirke søndag 20. juni

Gudstjeneste ved Jan Austad kl. 11:00.

Les mer

 

Årsmeldinger og Årsmøtereferater

Årsmeldinger Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Iveland menigheter for 2020. Årsmøtereferat Vennesla menighet 08.06.2021

Les mer

 

Vi tar smittevern på alvor og følger kommunelegens anbefalinger

Smittevernveileder for Dnk oppdatert 27.05.21  (versjon 10.0)

Les mer

 

Gi en stol.....til ny kirke i Vennesla

Kanskje ikke akkurat stolen på bildet, men nå inviterer vi deg til å «gi en stol» eller flere, eller det beløpet som måtte passe deg.

Les mer

 

Pilegrimsvandring gjennom Setesdal

Velkommen til første etappe i pilegrimsvandringen gjennom Otredal prosti, 27.-30. august.

Les mer

 

Babysang i 2021

En litt enklere sangstund pga. smittevern

Les mer