Ukeprogram 26. mai til 4. juni


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene.

VENNESLA

Søndag 28. mai, pinsedag:

11:00 Høytidsgudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Sang av Bjøro Hildebrandt. Dåp. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt. Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

Tirsdag 30. mai:

11:00 Babysang.

Onsdag 31. mai:

10:30 Kristussentrert yoga.

11:00 Åpen kafe.

17:00 Øvelse og sommeravslutning Vebagos.

19:00 Korøvelse Menighetskoret i Vennesla gml kirke.

Torsdag 1. juni:

14:00 Etter skoletid.

18:00 Møte på Venneslastua ved diakoniutvalget. Andakt ved Rune Stormark.

19:00 Sjømannskirkeforeningen.

Søndag 4. juni:

11:00 Generasjonsgudstjeneste i Kirkehagen, med fokus på misjon. Ved Mari Sønnesyn Berg, Bernhard Emmelkamp, Vebagos og misjonsutvalget. Misjonsmarked og kirkekaffe etter gudstjenesten. Hvis det regner blir gudstjenesten inne i kirka. Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

 

ØVREBØ

Søndag 28. mai, pinsedag:

Øvrebø kirke 11:00

Felles høytidsgudstjeneste for Øvrebø og Hægeland ved Inger Johanne Vaags.

Nattverd. Sang ved Helene Hageland. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt.

Onsdag 31. mai:

Øvrebø menighetshus 10:00-13:00

Småbarnstreff. Ta med niste.

Torsdag 1. juni:

Øvrebø menighetshus 19:00

«Torsdag i kirka». Vi får besøk av Finnmarksvennene. Det serveres kveldsmat.

Søndag 4. juni:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags og Helga Aas Johnsen. Diakoniens dag. Dåp.

Kollekt til menighetens diakoniarbeid.

 

HÆGELAND

Søndag 28. mai, pinsedag:

Øvrebø kirke 11:00

Felles høytidsgudstjeneste for Øvrebø og Hægeland ved Inger Johanne Vaags.

Nattverd. Sang ved Helene Hageland. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt.  

Torsdag 1. juni:

Hægeland menighetshus 15:30

«Torsdag for alle» Middagsservering på menighetshuset. Barnekoret øver 17:30.

Tilbake