Ukeprogram 19. til 28. april 2024


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA

Lørdag 20. april:

13:00-16:00 Drop-In-dåp.

Søndag 21. april:

11:00 Gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Søndagsskole.

Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

Tirsdag 23. april:

11:00 Babysang.

19:30 Tirsdagskveld i kirka ved Per Emanuelsen. Tema «Fryktløs kjærlighet».

Vi får et møte med Gunnvor som for 24 år siden opplevde det verst tenkelige inn i sin lille familie. Vi møter også en fra politiet som deler erfaringer og tanker.

Onsdag 24. april:

11:00 Åpen kafe.

19:00 Øvelse Menighetskoret i gamle kirka.

19:00 Øvelse Prosjektkoret.

Torsdag 25. april:

14:00 Etter skoletid.

19:30 Hverdagsmesse i gamle kirka. Liturg Bjarne Nordhagen. Sang og musikk ved

Grethe Amundsen og Steinar Skårdal.

Søndag 28. april:

11:00 Generasjonsgudstjeneste ved Fredrik Netland. Speiderne deltar. Dragekjempere deltar. Sang ved barnegospelkor fra Larvik. Kollekt til 1. Vennesla speidergruppe og Blå Kors speiderne.  Kirkeskyss tlf. 482 66 243

 

ØVREBØ

Søndag 21. april:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags og Berit Åsan. Konfirmantene deltar.

Kollekt til «Mission Latvia» Emma Godtfredsen forteller. Kirkekaffe.

Tirsdag 23. april:

17:30 Øvelse med Knøttekoret.

19:00 Åpent Hus.

Vennesla kirke tirsdag 23. april 19:30:

19:30 Tirsdagskveld i kirka ved Per Emanuelsen. Tema «Fryktløs kjærlighet».

Vi får et møte med Gunnvor som for 24 år siden opplevde det verst tenkelige inn i sin lille familie. Vi møter også en fra politiet som deler erfaringer og tanker.

 

HÆGELAND

Søndag 21. april:

Hægeland menighetshus 17:00

Møteplassen. Andakt ved Anne Lill Aasen. Forsangergruppa deltar.

Kveldsmat etter møtet.

Tirsdag 23. april:

Hægeland menighetshus 17:30

Jentekveld for 6. og 7. klasse.

Vennesla kirke tirsdag 23. april 19:30:

19:30 Tirsdagskveld i kirka ved Per Emanuelsen. Tema «Fryktløs kjærlighet».

Vi får et møte med Gunnvor som for 24 år siden opplevde det verst tenkelige inn i sin lille familie. Vi møter også en fra politiet som deler erfaringer og tanker.

Torsdag 25. april:

Kile bedehus 17:30

Kile barneforening.

Søndag 28. april:

Hægeland kirke 11:00

Gudstjeneste ved Rune Stormark og Per Emanuelsen. Sang Roy Bjønnum.

Diakoniutvalget deltar. Diakoniens dag. Kollekt til menighetens diakoniarbeid.

Tilbake