Ukeprogram 31. mars - 16. april 2023


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA MENIGHET/KIRKE

Lørdag 1. april:

14:00-02:00 Drop In Spillkveld.

Palmesøndag 2. april:

11:00 Gudstjeneste ved Rune Stormark. Søndagsskole. Dåp. Kollekt til Kristent interkulturelt arbeid. Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

Skjærtorsdag 6, april:

18:00 Gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Langfredag 7. april:

11:00 Gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg.

Påskedag 9. april:

11:00 Høyidsgudstjeneste ved Rune Stormark. Nattverd. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

2. påskedag 10. april:

11:00 Gudstjeneste ved Fredrik Netland på Kvarstein bedehus. Kollekt til Kvarstein bedehus.

Tirsdag 11. april:

11:00 Babysang.

Onsdag 12. april:

09:00 og 10:30 Kristussentrert yoga.

11:00-13:00 Åpen kafe.

19:00 Øvelse Menighetskoret i gamle kirka.

19:00 Øvelse med Prosjektkoret.

Torsdag 13. april:

14:00-16:30 Etter skoletid.

20:00 Jentekveld. Suppe, pepsi max, kaffe og sjokolade og gratis minilotteri. Vi får besøk av Bjørg Gundersen som deler sin livshistorie.

Lørdag 15. april:

11:00-13:30 Vennesus. Tilrettelagt tiltak for funksjonshemmede.

Søndag 16. april:

11:00 Gudstjeneste ved Rune Stormark. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

19:30 Salmekveld under ledelse av Bjarne Stølen.

 

ØVREBØ MENIGHET

Skjærtorsdag 6. april:

Øvrebø kirke 19:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Nattverd. Sang ved Roy Bjønnum.

Langfredag 7. april:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang ved Anne Sørli.

Påskedag 9. april:

Øvrebø kirke 11:00

Høytidsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang av Anne Sørli. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt.

Tirsdag 11. april:

Kirkestua 19:00-20:30

Åpent Hus for 5. og 6. klassinger.

Øvrebø menighetshus 19:00

NMS møte.

Torsdag 13. april:

Øvrebø menighetshus 11:00-13.00

Babysang.

Søndag 16. april:

Øvrebø kirke 19:00

Ung Messe. Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags og Berit Åsan. Konfirmanter fra Øvrebø og Hægeland deltar. Kollekt til Kristen Idrettskontakt (KRIK). 

 

HÆGELAND MENIGHET

Palmesøndag 2. april:

Hægeland kirke 11:00

Gudstjeneste ved Kristina Grundetjern. Dåp. Sang ved Marianne Stomark.

Skjærtorsdag 6. april:

Øvrebø kirke 19:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Nattverd. Sang ved Roy Bjønnum.

Langfredag 7. april:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang ved Anne Sørli.

Påskedag 9. april:

Øvrebø kirke 11:00

Høytidsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang av Anne Sørli. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 16. april:

Øvrebø kirke 19:00

Ung Messe. Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags og Berit Åsan. Konfirmanter fra Øvrebø og Hægeland deltar. Kollekt til Kristen Idrettskontakt (KRIK). 

Hægeland menighetshus 17:00

Møteplassen.

Tilbake