Ukeprogram 9. til 18 februar 2024


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA

Søndag 11. februar:

11:00 Generasjonsgudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg og Marielle Bjerland Lindekleiv. Sang av Vebagos. Utdeling av 4 års bok. Dåp. Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

19:30 Konsert ved «AvOgTil Koret» fra Lund. Det blir Salmekveld, der koret synger noen sanger og menigheten synger sanger/salmer som allsang sammen med koret.

Mandag 12. februar:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

Tirsdag 13. februar:

11:00 Babysang.

18:00 Drop in ungdomsklubb.

19:30 Jentekveld. Denne kvelden får vi besøk av Kristina Jølstad Moi og Kristina Grundetjern, og Anne Birgit Netland som skal synge for oss.

Onsdag 14. februar:

11:00 Åpen kafe.

19:00 Øvelse Menighetskoret Vennesla gamle kirke.

19:00 Øvelse Prosjektkoret.

Torsdag 15. februar:

14:00 Etter skoletid.

Søndag 18.02.24:

11:00 Gudstjeneste ved Kristina Grundetjern. Dåp. Søndagsskole. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt i Estland. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

 

ØVREBØ

Tirsdag 13. februar:

Øvrebø menighetshus 17:30

Øvelse med Knøttekoret.

Øvrebø menighetshus 19:00

Åpent Hus.

Søndag 18. februar:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Dåp. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia.

 

HÆGELAND

Fredag 9. februar:

Hægeland menighetshus 19:30

Møte med Oddvar Søvik. Sang av felles lovsangsgruppe. Kaffe etter møtet.

Dette er et fellesmøte med Hægeland frikirke. Velkommen!

Lørdag 10. februar:

Hægeland menighetshus 16:00

Velkommen til felles familiedag på Hægeland menighetshus. Andakt ved Inger Johanne Vaags. Barnekoret og Angelos deltar.

Middag er gryterett og pølser. 50.- pr pers, 150 pr fam.

Forskjellige aktiviteter.

Dette er et felles arrangement med Hægeland frikirke. Velkommen!

Søndag 11. februar:

Hægeland kirke 11:00

Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Dåp.

Kollekt til menighetens misjonsprosjekt i NMS.

Tirsdag 13. februar:

Hægeland menighetshus 17:30

Jentekveld for 6. og 7. klasse.

Hægeland menighetshus 19:30

Årsmøte for Hægeland menighetshus.

Torsdag 15. februar:

Hægeland menighetshus 17:30

Øvelse med barnekoret.

Tilbake