Drop-in dåp


i Vennesla kirke lørdag 12.februar mellom kl. 13:00 og 16:00.

 

Har du tenkt på at du vil bli døpt? 

Vi har ofte dåp i vanlige gudstjenester i kirka. Men for noen kan det være ting i livet som gjør at å bli døpt i en slik setting ikke oppleves så naturlig.


Da er det mulig å komme på drop-in-dåp. Barn under 15 år må ha med seg fødselsattest, personer over 15 år kan ha med gyldig id som viser personnummer. Du kan gjerne også registrere dåpen på vår hjemmeside. Ha gjerne med deg to som kan være vitner/faddere. Hvis ikke, kan vi stille med vitner. Du kan kle deg i hva du selv ønsker. Vi har hvite kapper til voksne og dåpskjoler til småbarn, til utlån, dersom du skulle ønske det. 

 

Dåpen forkynner Guds kjærlighet, nåde og frelse. Den døpte ønskes velkommen til et trosfellesskap, hvor den enkelte kan leve og vokse i den kristne tro. Dåpshandlingen sammenliknes med en fødsel eller en skapelseshandling. Akkurat som fostervannet er nødvendig for at nytt liv bæres fram, gir dåpens vann en ny fødsel. Når vannet helles i døpefonten, ber presten følgende bønn: Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din Ånd, så de som skal døpes reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. 

Dåpen er det mest håndfaste tegnet på å høre til en kristen tro, kultur og fellesskap. I dette fellesskapet vender vi oss bort fra de krefter som ødelegger livet, og som står Gud imot. Isteden vender vi oss til Gud, vår skaper, frigjører og livgiver. I liturgien kaller vi dette å forsake – å si «nei!», og å tro – å si «ja!». Forsakelsen og trosbekjennelsen framsies alltid når det feires dåp.


Gjennom dåpen blir du medlem i kirken, og for medlemmer opp til 18 år har kirka tilbud om trosopplæringstiltak. Og for de over 15 år betyr medlemskapet blant annet at man kan stemme ved kirkevalg, og at kirkelige handlinger, som for eksempel vielse, er gratis.

Velkommen til drop-in-dåp! 

Tilbake