Stillinger ledig Iveland


IVELAND: Trosopplærer 10% og vikar for kirketjener

Ledige stillinger i Iveland menighet:

Trosopplærer i 10% stilling

Trosopplærer leder menighetens trosopplæring for barn og unge. Trosopplærer skal i samarbeid med sokneprest og frivillige medarbeidere utvikle, planlegge, administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak i henhold til menighetens planer. Trosopplærer rekrutterer og følger opp frivillige medarbeidere.

Det er ønskelig at søker har utdannelse og /eller erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.

Søker må være fleksibel, selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vektlegges.

Medlemskap i DNK og politiattest kreves.

Lønn etter KAs hovedtariffavtale og medlemskap i KLP

Tiltredelse snarest

Nærmere informasjon fås av kirkevergen.

Søknad sendes til kirkevergen i Iveland: post@iveland.kirken.no

Vikar for kirketjener:

Vi trenger også en vikar for kirketjener som kan hjelpe til ved ferieavvikling  og sykdom. Timelønnet etter avtale. Ta kontakt med kirkeverge for mer informasjon.

Tilbake