Innkalling til årsmøte i Hekta


Årsmøte i Hekta

Tirsdag 28. november kl. 20.00 er det årsmøte i Hekta. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett og er velkommen til å delta.

Møtet foregår digitalt. Kontakt ungdomsdiakon Karl Ove Jeppestøl på 99239759 for å få link til møtet.

 

 

Tilbake