Dåpssamtale eller dåpssamling


Her blir det gjennomgang av hva som skjer i og rundt dåpen.

I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

I noen tilfeller er tidspunkt for dåpssamtale oppgitt på bekreftelsen du mottar om at tid og sted for dåpen er avklart.

Tilbake