Finn en dag som passer og bestill


Før dere registrerer forespørsel om dåp må dere ha registrert barnets navn hos Skatteetaten.
 

Her er skjema for dette: "Forespørsel om navnevalg" fra Skatteetaten.

Mange ønsker dåp og det er vi glade for! Det er bra å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.

Menighetene har dåp de fleste søndagene i året.  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste" eller "gudstjeneste for små og store" og disse vil i større grad være rettet mot barn. Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Bestill dåp i skjemaet på lenken nedenfor eller ta direkte kontakt med oss på 38 15 00 80. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan ønske deg dåp. Dersom ingen av de oppsatte datoene passer, ta kontakt.

Hvis dere ønsker dåp i en annen kirke enn der dere bor, gjør vi oppmerksom på at det kan være begrensninger på hvor mange fra andre menigheter som kan døpes i en gudstjeneste. Uansett dåpskirke er det ønskelig at dåpssamtalen finner sted der dåpsbarnet bor til vanlig. Ta derfor kontakt med det lokale kirkekontoret for å gjøre avtale om samtale. Etter dåpssamtalen er gjennomført blir dåpsmelding sendt til kirkekontoret der barnet skal døpes.

Dere vil først motta en automatisk bekreftelse på at vi har registrert bestillingen. Så snart tid og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar - senest innen fire virkedager.

Registrer dåpsforespørsel her.

Tilbake