Konsert Hægeland menighetshus 24. mai 19:00


Evje og Hornnes menighetskor holder konsert på Hægelsnd Menighetshus.

Ord og toner fra Bjørn Eidsvåg på menyen.

Tilbake